Interakcja społeczna

Interakcja społeczna – jest to wzajemne oddziaływanie na siebie przynajmniej dwojga ludzi, którzy wchodzą ze sobą w szeroko rozumiany kontakt. Uczestników interakcji określa się mianem aktorów społecznych lub po prostu aktorów.

Zdaniem Sztompki interakcja jest to “(…) dynamiczna, zmienna sekwencja wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy modyfikują swoje działania w zależności od tego, co robi (lub mówi) ten drugi” (Sztompka 2004: 85).

Interakcja społeczna nie wymaga kontaktów bezpośrednich i może zajść również wtedy, gdy kontakt odbywa się za pomocą telefonu czy listu. Jednak mówiąc o interakcji ma się zwykle na myśli wzajemne oddziaływanie w sytuacji bezpośredniego kontaktu. Co ciekawe, niekoniecznie występowanie kontaktów bezpośrednich musi oznaczać obecność interakcji, np. może jej nie być między ludźmi podróżującymi w jednym przedziale lub czekającymi w kolejce (por. Szacka 2008: 126).

BIBLIOGRAFIA:

  1. Szacka, Barbara. 2008. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  2. Sztompka, Piotr. 2004. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *