Grupy fokusowe

Grupy fokusowe – metoda zbierania danych. Stanowi połączenie wywiadu jakościowego z obserwacją. W grupie takiej zbiera się najczęściej od 12 do 15 osób, w celu przeprowadzenia moderowanej dyskusji na jakiś temat. Jeśli chodzi o dobór badanych “jest mało prawdopodobne, by uczestnicy grup fokusowych byli dobierani za pomocą rygorystycznych metod doboru losowego. Oznacza to, że uczestnicy nie są statystyczną reprezentacją żadnej sensownej populacji” (Babbie 2007: 330).

Grupy fokusowe, bywają inaczej określane jako: “wywiady fokusowe”, “zogniskowane wywiady grupowe”, “fokusy”.

BIBLIOGRAFIA

  1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *