Gowin: to będzie rok nadziei na przełom w polskiej nauce

Rozpoczynający się nowy rok akademicki będzie rokiem nadziei na dobry przełom w nauce i w szkolnictwie wyższym – mówił w poniedziałek wieczorem wicepremier Jarosław Gowin podczas inauguracji roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (PWTW).

„Ten nowy rok akademicki, wierzę, że będzie dla nas wszystkich rokiem nadziei; nadziei na dobry przełom w polskiej nauce, w polskim szkolnictwie wyższym” – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Gowin przypomniał, że trwają prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawą 2.0. „Wierzę, że niezależnie od konkretnego kształtu przyszłych przepisów (…) – pewnie też ulegną pod wpływem naszych argumentów, naszych rozmyślań jakimś modyfikacjom – niezależnie od tego celu, który jest przed nami, to już sama droga prowadząca do celu była czymś dobrym i ważnym” – zaznaczył wicepremier.

Ustawa 2.0 przygotowywana jest w szerokim dialogu społecznym. W mijającym roku odbyło się szereg konferencji tematycznych ze środowiskiem naukowym w wielu ośrodkach akademickich w całej Polsce. Natomiast we wrześniu Gowin przedstawił projekt ustawy w czasie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

„Poprzez ten dialog, przez wspólną pracę nad nowymi rozwiązaniami zbudowaliśmy więź. Zaczął się twórczy ferment nie tylko wewnątrz poszczególnych uczelni, ale także między uczelniami” – stwierdził Gowin.

„Chcę powiedzieć, że już wydarzyło się coś bardzo dobrego. Zawiązał się dialog, który jest warunkiem dochodzenia do prawdy. Ale też dialog, który pozwala nam wszystkim przezwyciężyć jedną ze słabości (…) współczesnego świata. (…) To jest choroba relacji, choroba więzi” – dodał Gowin.

Wicepremier nawiązał w ten sposób do wystąpienia rektora PWTW ks. prof. Krzysztofa Pawliny. Jako ważny problem naszych czasów wskazał on ruinę relacji i więzi międzyludzkich. „Mamy coraz więcej środków komunikacji, a coraz mniej rzeczywistych relacji” – mówił.

Jako najważniejszego adresata Ustawy 2.0 Gowin wskazał studentów. „Ja mam nadzieję, że dzięki tej ustawie wasze studia będą trudniejsze, że one będą bardziej dla was wymagające” – mówił. Wyraził też nadzieję, że żacy trafią na mistrzów, którzy będą od nich wymagać. „Człowiek rośnie dzięki wymaganiom, którym stara się sprostać” – podkreślił Gowin.

„Dlaczego macie od siebie wymagać? Bo wy jesteście przyszłością, elitą tego narodu” – mówił. Gowin stwierdził, że niesłusznie słowo „elita” nie ma dzisiaj „dobrej prasy”. „Prawdziwa elita to są ci, którzy służą; to są ci, którzy dźwigają na sobie ciężar odpowiedzialności za innych, (…) za dobro wspólne” – mówił. (PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

Komentarze

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *