Georg Simmel. W setną rocznicę śmierci mistrza socjologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Georg Simmel. W setną rocznicę śmierci mistrza socjologii,

która odbędzie się w dniach 26 i 27 września 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3. bl. 21 (Auditorium Maximum).

Tematyka:

 • Miasto: indywidualność, anonimowość.
 • Struktury małych grup społecznych.
 • Interakcje, działania, komunikacja.
 • Kultury i ich granice.
 • Tożsamości, identyfikacje, wartości.
 • Sztuka, estetyka.
 • Filozofia życia, metafizyka.
 • Konflikt.
 • Religia.
 • Simmel a zainteresowania socjologii dziś.
 • Historia, historia sztuki.
 • Nauka a filozofia.
 • Paradygmaty socjologiczne a Simmel.
 • Formy uspołecznienia.
 • Spotkania w przestrzeni.
 • Stereotypy i uprzedzenia: antysemityzm, rasizm, ksenofobia, etnocentryzm, nacjonalizm.
 • Alienacja, obcość, enemizacja.
 • Jednostka a społeczeństwo: indywidualizm, uspołecznienie i jego formy.
 • Simmel jako wieszcz postmodernizmu.

Organizatorzy przyjmują referaty, których treść bezpośrednio nawiązuje do twórczości G. Simmla, jest przez niego inspirowana, wynika i do niego prowadzi lub od niego wychodzi.

W abstrakcie należy:
a) podać dzieła Simmla, które zostaną: albo/i omówione, albo/i poddane krytyce, albo/i będą stanowić punkt wyjściowy do rozważań na temat własnych badań i odkryć naukowych;
b) naszkicować Simmlowski kontekst dla prezentowanych tez.

Osiem najlepszych, zrecenzowanych artykułów zostanie opublikowanych w „Przeglądzie Socjologicznym” w 2019 roku. Pozostałe teksty zostaną zebrane w pokonferencyjnym tomie pt. „Georg Simmel. W setną rocznicę śmierci mistrza socjologii”.

Opłata wynosi: 350 zł.

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 maja 2018 r.

Konferencja objęta jest patronatem: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcji Historii Socjologii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Warszawskiego Wydawnictwa Socjologicznego.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.