Georg Simmel. W setną rocznicę śmierci mistrza socjologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Georg Simmel. W setną rocznicę śmierci mistrza socjologii,

która odbędzie się w dniach 26 i 27 września 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3. bl. 21 (Auditorium Maximum).

Tematyka:

 • Miasto: indywidualność, anonimowość.
 • Struktury małych grup społecznych.
 • Interakcje, działania, komunikacja.
 • Kultury i ich granice.
 • Tożsamości, identyfikacje, wartości.
 • Sztuka, estetyka.
 • Filozofia życia, metafizyka.
 • Konflikt.
 • Religia.
 • Simmel a zainteresowania socjologii dziś.
 • Historia, historia sztuki.
 • Nauka a filozofia.
 • Paradygmaty socjologiczne a Simmel.
 • Formy uspołecznienia.
 • Spotkania w przestrzeni.
 • Stereotypy i uprzedzenia: antysemityzm, rasizm, ksenofobia, etnocentryzm, nacjonalizm.
 • Alienacja, obcość, enemizacja.
 • Jednostka a społeczeństwo: indywidualizm, uspołecznienie i jego formy.
 • Simmel jako wieszcz postmodernizmu.

Organizatorzy przyjmują referaty, których treść bezpośrednio nawiązuje do twórczości G. Simmla, jest przez niego inspirowana, wynika i do niego prowadzi lub od niego wychodzi.

W abstrakcie należy:
a) podać dzieła Simmla, które zostaną: albo/i omówione, albo/i poddane krytyce, albo/i będą stanowić punkt wyjściowy do rozważań na temat własnych badań i odkryć naukowych;
b) naszkicować Simmlowski kontekst dla prezentowanych tez.

Osiem najlepszych, zrecenzowanych artykułów zostanie opublikowanych w „Przeglądzie Socjologicznym” w 2019 roku. Pozostałe teksty zostaną zebrane w pokonferencyjnym tomie pt. „Georg Simmel. W setną rocznicę śmierci mistrza socjologii”.

Opłata wynosi: 350 zł.

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 maja 2018 r.

Konferencja objęta jest patronatem: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcji Historii Socjologii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Warszawskiego Wydawnictwa Socjologicznego.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *