Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu

Katedra Mediów i Badań Kulturowych,
Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Fundacja Autonomia
oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu,

która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r. w Krakowie.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Uczestnicy konferencji będą poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 1. Jaka jest rola państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej?
 2. W jaki sposób wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności, w obszarze edukacji formalnej?
 3. Jakie formy przyjmują współczesne praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesach edukacyjnych?
 4. Jakim mechanizmom „nadzoru” (w rozumieniu Foucaultowskim) podlegają procesy nauczania, zorientowanego na problematykę równości i różnorodności?
 5. Co kryje się pod pojęciem „cenzury płci społeczno-kulturowej”?
 6. Na ile obowiązujące programy nauczania są skuteczne w zapobieganiu wykluczeniom społecznym ze względu na takie kategorie jak: gender (płeć społeczno-kulturowa), seksualność, wiek, pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie lub
  bezwyznaniowość, niepełnosprawność itp.?

 7. Jak organizować proces nauczania, aby młodzi ludzie pełni świadomie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności i potrafili sprzeciwić się przejawom dyskryminacji w szkole, na uczelni, w miejscu pracy (niezależnie od obranego zawodu) i każdym innym obszarze aktywności życiowej?
 8. Jak ograniczać strukturalne źródła przemocy, zakorzenionej w systemie edukacyjnym i pracowniczym?
 9. Jak płeć i seksualność są reprezentowane w instytucjach edukacyjnych i miejscach pracy (m.in. w przyjętej polityce edukacyjnej i/lub kadrowej)?

Zobacz
Zaproszenie

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *