Fasada

Fasada – w znaczeniu prezentowanym przez E. Goffmana, jest ona częścią występu jednostki, która funkcjonuje w sposób niezmienny, podczas całego trwania występu i dostarcza aktorom definicji sytuacji. Fasady są raczej wybierane niż tworzone. Na fasadę składają się trzy części: (1) dekoracja, (2) powierzchowność, (3) sposób bycia. Dekoracją są wszystkie elementy składające się na scenerię. Powierzchowność to bodźce informujące o statusie wykonawcy, zaś sposób bycia uprzedza o tym jaką rolę wykonawca spodziewa się odegrać.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *