Europeizacja: Polski czy Europy? Kulturowe aspekty członkostwa Polski w UE

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt.

Europeizacja: Polski czy Europy? Kulturowe aspekty członkostwa Polski w UE,

która odbędzie się 27 listopada 2014 r. w Warszawie.

Uczestnicy konferencji zmierzą się się przede wszystkim z pytaniami o:

  • filozofię polskiej polityki europejskiej w minionej dekadzie i miejsce agendy kulturowej w jej ramach;
  • rolę chrześcijaństwa w europejskiej przestrzeni publicznej;
  • ewolucję polityki europejskiej w obszarze wartości, w tym rolę polityków, lobbystów, Kościołów w kształtowaniu
    aksjologicznej agendy UE;

  • kanon „europejskich wartości”, w tym relację między europejskimi wartościami „zadanymi” (traktaty) a
    „przeżywanymi” (społeczeństwo);

  • kulturowo-społeczne konsekwencje otwarcia rynku i wykorzystania funduszy unijnych w Polsce;
  • sprzężenie między wsparciem rozwojowym a presją kulturową związaną z zasadami horyzontalnymi polityk europejskich (jak zasady gender mainstreaming, niedyskryminacji, etc.) w perspektywie europejskiej i polskiej.

Zgłoszenie udziału w konferencji, wraz z tytułem i streszczeniem głównych tez wystąpienia można nadsyłać do dnia 31 października 2014 roku.

Zobacz
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *