Elity – dawniej, dziś, jutro

Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

zapraszają do udziału
w konferencji pt.

Elity – dawniej, dziś, jutro,

które odbędzie się 6 maja 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Lublin).

Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa nie może obyć się bez własnych elit, a każde pokolenie musi być zdolne do formowania i posiadania elit, które pozwolą na to, aby rozwijać i umacniać zdobyte po przodkach dziedzictwo. Tymczasem doświadczenia wielu krajów pokazują, że ma miejsce poważny kryzys elit. Jako Polacy mamy nasze własne doświadczenia, gdy zaborcy, okupanci i zdrajcy świadomie i dalekosiężnie niszczyli nasze elity lub starali się odebrać nam możliwość formacji elit, które byłyby nie tylko okiem, ale i sumieniem narodu. Poważnym problemem staje się też obecność elit fałszywych, których społeczeństwo nie potrafi rozpoznać.

W sympozjum udział weźmie ok. 15 prelegentów, którzy będą starali się naświetlić ten problem kryzysu elit i możliwości ich odbudowania z perspektywy historii, kultury, filozofii, teologii, mediów, polityki, edukacji. Wśród nich znajdą się profesorowie ze Stanów Zjednoczonych, z Wenezueli, z Węgier, a także wyższych uczelni z Polski.

Opłata konferencyjna: 20 zł (płatne na miejscu, Recepcja – Hol KUL),

Kontakt: imeldach@kul.pl

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *