e-sport w społeczeństwie

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zapraszają do udziału w konferencji pt.

e-sport w społeczeństwie,

która odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Przedmiotem działań zawodników w sporcie elektronicznym są gry komputerowe. Rywalizacja zawodników e-sportowych odbywa się w dwóch wymiarach: rekreacyjnym oraz turniejowym („pro-gaming”).

Fundamentem rozgrywek e-sportowych są uzdolnieni zawodnicy gotowi do rywalizacji pomiędzy sobą w grach komputerowych. Chociaż pierwsze turnieje e-sportowe odbywały się już w latach 80. XX wieku, to e-sport istniejący w obecnej formie jest zjawiskiem relatywnie nowym i niedostatecznie opisanym w literaturze naukowej.

Zjawisko e-sportu jest współcześnie szybko rozwijającym się fenomenem, który jednocześnie odznacza się następującymi atrybutami: rosnącą liczbą fanów, zawodowymi graczami, amatorskimi i profesjonalnymi drużynami, organizatorami lig oraz turniejów e-sportowych. Wydarzeniom e-sportowym towarzyszą duże pieniądze, błysk fleszy i obecność kamer. To rynek zyskujący na wartości dzięki obecności sponsorów, reklamodawców oraz światowych wydawców gier komputerowych.

Aktualność podejmowanej problematyki wynika ze zdynamizowanego rozwoju e-sportu w Polsce. Nasz kraj jest gospodarzem wielu światowych wydarzeń e-sportowych. W Polsce funkcjonują już stowarzyszenia zajmujące się tą tematyką. Zjawisko e-sportu można rozpatrywać z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego, kulturowego, prawnego oraz psychologicznego. Organizowana konferencja ma służyć wymianie doświadczeń oraz prezentacji rozważań teoretycznych i wyników prowadzonych badań dotyczących e-sportu.

Abstrakty można nadsyłać do 11 kwietnia 2018 roku.

Opłata za uczestnictwo czynne w konferencji wynosi 130 PLN.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *