Dzieci w rodzinach nieheteroseksualnych – pierwsze takie badanie w Polsce

W Polsce żyje ponad dwa miliony osób nieheteroseksualnych (lesbijek, gejów, osób transpłciowych i biseksualnych), z których wiele wychowuje dzieci. Takie rodziny są nazywane zgodnie z przyjętą na Zachodzie terminologią rodzinami z wyboru.

Nie prowadzono do tej pory na terenie naszego kraju szeroko zakrojonych badań na ten temat. Celem jaki postawili przed sobą badacze reprezentujący projekt „Rodziny z wyboru” jest dowiedzenie się:

 1. W jaki sposób osoby nieheteroseksualne tworzą swoje relacje? Jak te relacje zmieniają się w czasie? Jak wyglądają na co dzień? Na jakie przeszkody i bariery rodziny te napotykają? Jak sobie z nimi radzą? Gdzie znajdują wsparcie?
 2. Jak osoby nieheteroseksualne pojmują i uzasadniają swoje relacje we własnym otoczeniu społecznym? W jaki sposób radzą sobie z wykluczeniem społecznym i marginalizacją, z pułapkami prawnymi oraz różnorodnymi wyzwaniami społecznymi?
 3. Jak wygląda dyskurs dotyczący „rodzin z wyboru” w Polsce? Jacy są jego główni aktorzy i jak jest on kształtowany? W jaki sposób się zmienia i pod wpływem czego/kogo?
 4. Jakie są potrzeby i oczekiwania osób będących członkami „rodzin z wyboru” wobec ich uznania społecznego (np. w dziedzinach opieki nad dziećmi, edukacji, opieki zdrowotnej i opieki społecznej) oraz prawnego?
 5. Jak osoby nieheteroseksualne radzą sobie z kwestiami dotyczącymi rodzicielstwa, jakie podejmują w związku z nim decyzje i jak je urzeczywistniają? Jak rodzicielstwo zmienia dynamikę związku pomiędzy partnerami/partnerkami i w relacji do rodziny pochodzenia? Jaka jest rola osoby współwychowującej dziecko?
 6. Jakie są doświadczenia oraz potrzeby dzieci wychowywanych w rodzinach nieheteroseksualnych? Jak rodzice komunikują się z dziećmi w kwestiach specyfiki ich relacji? Jakie strategie wypracowują w stosunku do świata zewnętrznego?

Zastosowane zostały zarówno metody ilościowe jak i jakościowe: analiza danych zastanych, analiza dyskursu, badanie ankietowe, zogniskowane wywiady grupowe, badanie etnograficzne, indywidualne wywiady pogłębione

Projektowi patronuje międzynarodowa rada ekspercka, w której skład wchodzą:

 • Profesor Małgorzata Fuszara (Uniwersytet Warszawski, Polska),
 • Profesor Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
 • Profesor Bożena Chołuj (Europa-Universitat Viadrina, Niemcy),
 • Profesor Jon Binnie (Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania),
 • Profesor Ulrika Dahl (Södertörn University, Szwecja),
 • Profesor Teresa Kulawik (Södertörn University, Szwecja),
 • Profesor Joanna Regulska (Rutgers University, USA).

Na stronie projektu (rodzinyzwyboru.pl) można zapoznać się z aktualną fazą realizacji badania, publikacjami i raportami, a także pobrać zaproszenie na konferencję.

Nawet gdyby kogoś nie interesowała prezentowana problematyka, to godny uwagi (i naśladowania) jest sam sposób promocji projektu badawczego w postaci strony internetowej zawierającej istotne informacje, opis projektu, zaproszenie dla osób badanych, dane kontaktowe.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *