Niemal 50 projektów naukowych finansowanych z programu Horyzont 2020

Badania dotyczące zespołu suchego oka czy biologii rozwoju nowotworów u ludzi, a także analiza tematyki Holokaustu we współczesnej prozie francuskiej – m.in. takie projekty realizują naukowcy z Wrocławia w ramach unijnego programu Horyzont 2020.
Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych i innowacji. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. W Polsce do tej pory z tego programu jest finansowanych ponad 950 projektów naukowo-badawczych, w tym niemal 50 na Dolnym Śląsku.

Zdaniem Elżbiety Olejnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK Wrocław) Horyzont 2020 umożliwia naukowcom i firmom dołączenie do naukowej ekstraklasy Europy czy świata.

Jak powiedziała PAP Olejnik, w przypadku uczelni projekty są finansowane w 100 procentach, zaś w przypadku przedsiębiorstw od 70 do 100 procent. Projekty realizowane są często w międzynarodowych konsorcjach, co umożliwia nawiązanie współpracy naukowej z różnymi zagranicznymi ośrodkami. „Badania prowadzone w ramach tych projektów są na bardzo wysokim poziomie. Do 2016 roku z projektów finansowanych w ramach Horyzontu 2020 korzystało aż 6 noblistów” – dodała.

Wnioski projektowe są składane bezpośrednio do Komisji Europejskiej przez naukowców i przedsiębiorców. Katarzyna Banyś z RPK Wrocław podkreśliła, że pula pieniędzy nie jest rozdzielana na poszczególne kraje UE, lecz jest przyznawana na konkretne projekty badawcze. „Wśród wszystkich krajów UE Polska plasuje się, pod względem liczby realizowanych projektów, na 15. miejscu. Liderami są: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy. Polska jest zaś pierwsza wśród krajów, które później przystąpiły do UE” – powiedziała Banyś.

Wśród projektów realizowanych przez naukowców z Dolnego Śląska jest na przykład EDEN – Europejska Sieć Suchego Oka. To przedsięwzięcie prowadzone przez Politechnikę Wrocławską oraz kilku europejskich partnerów naukowych i przemysłowych. Biorą w nim udział młodzi naukowcy, którzy specjalizują się w zagadnieniach filmu łzowego i zespołu suchego oka. Udział w tym projekcie umożliwia młodym naukowcom zrobienie doktoratów.

Inny z projektów realizowany jest przez dr. inż. Marcina Porębę z Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi on badania zmierzające do lepszego zrozumienia biologii rozwoju nowotworów ludzkich. Naukowiec przy pomocy nowych narzędzi chemicznych i technik badawczych analizuje aktywność enzymów proteolitycznych – jednej z głównych grup białek biorących udział w powstawaniu nowotworów.

Z programu Horyzont 2020 finansowany jest również projekt dr Heleny Duffy z Uniwersytetu Wrocławskiego, która prowadzi studia na tematyką Holokaustu we współczesnej literaturze francuskiej.

Łącznie naukowcy i przedsiębiorcy z Dolnego Śląska na swoje projekty badawcze w ramach programu Horyzont 2020 pozyskali do tej pory ponad 14 mln euro.

Na Dolnym Śląsku bezpłatnych informacji o programie Horyzont 2020 udziela Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

(PAP)

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.