Doktor honoris causa

Doktor honoris causa – tytuł honorowy, nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, kultury lub życia społecznego. Doktorem honoris causa określa się również osobę, która ten tytuł otrzymała.

Według słownika języka polskiego Andrzeja Markowskiego (2007: 73) należy odmieniać tylko pierwszy wyraz tytułu, np. tego doktora honoris causa, ci doktorzy/doktorowie honoris causa itd.

Skrót wygląda następująco: doktor h.c., dr h.c. (należy go czytać jako całe wyrażenie).

BIBLIOGRAFIA:

  1. Markowski, Andrzej. 2007. Język polski: popularny słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.