Dobroczynność

W roku 2017 Polacy w większym stopniu niż w poprzednich jedenastu latach angażowali się w różne formy działalności dobroczynnej: najczęściej przekazując pieniądze (71%, wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do roku 2016), udzielając pomocy rzeczowej (62%, wzrost o 3 punkty), rzadziej – przeznaczając na tego typu cele własną pracę (25%, wzrost o 5 punktów) lub pracując jako wolontariusze (8%, wzrost o 2 punkty).

Dobroczynność

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w styczniu 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *