Design Thinking na uczelni

Zmiana sposobów wykonywania określonych czynności zawodowych wymaga od ludzi posiadania coraz to nowych kompetencji. W ostatnim czasie zyskuje na popularności kwestia tzw. kompetencji przyszłości, które łączącą w sobie wiele cech określających sylwetkę idealnego pracownika przyszłości. Jest on kreatywny, z dużym potencjałem, radzący sobie w świecie niepewności. W sprostaniu tym wyobrażeniom może mu pomóc zastosowanie metodyki Design Thinking, która powstała na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii.

Design Thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów, opierająca się na myśleniu projektowym, której celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań poprzez działania pobudzające kreatywność. Termin został wprowadzony przez P.W. Rowe. Pierwsze sympozja naukowe i dydaktyczne poświęcone design thinking dotyczyły badań nad metodologią projektowania. Od tego czasu pojawiło się wiele modeli myślenia projektowego, wykorzystywanych w wielu dziedzinach m.in. psychologii, edukacji, czy biznesie.

Metoda Design Thinking opiera się na pięciu kluczowych etapach: empatii, diagnozie problemów, generowaniu pomysłów, budowaniu prototypów i testowaniu. Najpierw poznaje się potrzeby użytkownika, potem definiuje problemy, z którymi chciałby się zmierzyć, tworzy ich rozwiązania, a następnie buduje prototypy i na końcu testuje wynik z innymi użytkownikami.

Jest to metoda uniwersalna, wykorzystywana niemal w każdej branży i wielkości przedsiębiorstwa, od małej firmy po międzynarodową korporację. Może być z powodzeniem stosowana w edukacji. Design Thinking jest pewnym sposobem myślenia, bazującym na kreatywności, eksperymentowaniu, stawianiu hipotez, kwestionowaniu, ryzykowaniu i ostatecznie decydowaniu, czyli dokonywaniu najlepszych wyborów.

Oprócz fachowej literatury i dostępnych w sieci materiałów, warto skorzystać z oferty szkoleń na rynku. Polecamy uwadze warsztaty Design Thinking na uczelni Instytutu PWN, które odbędą się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Ich celem jest:

 • poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki design thinking, służących tworzeniu nieszablonowych rozwiązań;
 • poznanie i praktyczne przetestowanie narzędzi służących diagnozowaniu i wykorzystaniu potencjału zróżnicowanych zespołów;
 • zrozumienie potrzeby prototypowania i testowania rozwiązań;
 • dostrzeżenie wartości współpracy i patrzenia na wyzwania z różnych perspektyw;
 • wykształcenie podejścia opartego na zamianie problemów na wyzwania;
 • uwolnienie twórczego potencjału osobistego i grupowego opartego na zrozumieniu i zaangażowaniu.

Warsztaty te będą miały bardzo praktyczny charakter, a więc wymagają stosowania metod aktywizujących i angażujących uczestników. Poprowadzi je Beata Michalska-Dominiak, doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach.

Program

Rejestracja uczestników i poranna kawa

Design Thinking
WPROWADZENIE

Nie da się, zawsze tak było, wszyscy tak robią – po co to zmieniać?
PROCES PROJEKTOWY

Przerwa kawowa

Jak design thinking może pomóc edukatorom i ich studentom?
PROCES PROJEKTOWY

Wyzwanie projektowe – omówienie założeń i metod pracy
PROCES PROJEKTOWY

Proces projektowy z wykorzystaniem zaproponowanego wyzwania:
Empatia – dla kogo?

 • Kim jest użytkownik i dlaczego trzeba go poznać?
 • Słuchaj, patrz, rozmawiaj, czytaj między wierszami.
 • Dlaczego, dlaczego, dlaczego…?

Lunch

Diagnoza potrzeb – po co?

 • Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?
 • Różnica między problemem a potrzebą.
 • Dostrzegaj to czego nie widać, usłysz to, czego nikt nie mówi.

Generowanie pomysłów – co?

 • Żeby mieć dobry pomysł, trzeba mieć dużo pomysłów.
 • Wszyscy jesteśmy kreatywni.
 • Myślenie poza schematami.

Prototypowanie – jak?

 • Do czego służą prototypy i jak je przygotować?
 • Prototypy to nie zabawa…
 • Myśl rękami.

Testowanie – czy?

 • Gotowy na porażkę?
 • Pokaż, słuchaj, nie dyskutuj.
 • Poprawiaj – design thinking to proces iteracyjny.

Podsumowanie

Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Zobacz

Strona szkolenia: instytutpwn.pl/design-thinking

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *