Czynny udział w konferencjach (aktualizacja 9.04.2020)

Istnieje możliwość zgłaszania referatów na konferencje wyszczególnione poniżej. Na ogół w podanych terminach organizatorzy oczekują dostarczenia przez uczestnika abstraktu (ale nie we wszystkich przypadkach).

Zgłoszenia do*
Tytuł konferencji
Miejsce
12 listopada 2020 r. Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne Lublin
5 listopada 2020 r. Analiza polskiego społeczeństwa Lublin
10 września 2020 r. Zmiana społeczna w XXI wieku: młodzi-rodzina-gospodarka-migracje online
20 lutego 2020 r. KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym Bydgoszcz
15 stycznia 2020 r. Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania Kraków

* Terminy mogą ulegać zmianom.

Pin It