Czynny udział w konferencjach (aktualizacja 7.01.2020)

Istnieje możliwość zgłaszania referatów na konferencje wyszczególnione poniżej. Na ogół w podanych terminach organizatorzy oczekują dostarczenia przez uczestnika abstraktu (ale nie we wszystkich przypadkach).

Zgłoszenia do*
Tytuł konferencji
Miejsce
15 stycznia 2020 r. Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania Kraków
20 lutego 2020 r. KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym Bydgoszcz

* Terminy mogą ulegać zmianom.

Pin It