Czynny udział w konferencjach (aktualizacja 17.07.2017)

Istnieje możliwość zgłaszania referatów na konferencje wyszczególnione poniżej. Na ogół w podanych terminach organizatorzy oczekują dostarczenia przez uczestnika abstraktu (ale nie we wszystkich przypadkach).

Zgłoszenia do*
Tytuł konferencji
Miejsce
15 października 2017 r. Retoryka wartości Warszawa
10 października 2017 r. Dyskurs (para)medyczny – gatunki, funkcje, przeobrażenia Wrocław
10 września 2017 r. Zdrowie 2.0 Katowice
30 sierpnia 2017 r. Transformacja w (kon)tekstach kultury Kraków
30 lipca 2017 r. III Konferencja Psychologii Jakościowej Katowice
8 lipca 2017 r. Baśniowe Zoo – Wizerunek i rola zwierząt w baśniach Gdańsk
1 czerwca 2017 r. Rodzina w świecie „nowej gospodarki” Kraków
31 maja 2017 r. Miasto pod napięciem Katowice
23 kwietnia 2017 r. Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych Warszawa
20 kwietnia 2017 r. System Miasta – Miasta w Systemie Szczecin
20 kwietnia 2017 r. Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni Warszawa
18 kwietnia 2017 r. Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia Lublin
15 kwietnia 2017 r. VI Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych Wrocław
31 marca 2017 r. Obraz choroby w dyskursie kulturowym Kraków
26 marca 2017 r. Zagrożenia terrorystyczne we współczesnym świecie online
17 marca 2017 r. Przy wspólnym stole Warszawa
17 marca 2017 r. Miliardy samych – samotność w XXI wieku Warszawa
16 marca 2017 r. Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy Gdynia
12 marca 2017 r. Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze Poznań
5 marca 2017 r. Polska w socjologii – socjologia w Polsce Lublin
5 marca 2017 r. Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań Warszawa
28 lutego 2017 r. Kobieta – dom, przestrzeń publiczna i nauka Warszawa
28 lutego 2017 r. Dyskryminacja w sferze publicznej i prywatnej online
26 lutego 2017 r. Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych Warszawa
19 lutego 2017 r. Człowiek wobec zagrożeń współczesności online
15 lutego 2017 r. Co nas wyzwala, co nas zniewala? Warszawa
10 lutego 2017 r. Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem? Łódź
31 stycznia 2017 r. Czy obrazy rządzą ludźmi? Warszawa
31 stycznia 2017 r. Kontrola społeczna – komu służy i jak działa? Warszawa
23 stycznia 2017 r. II Zimowa Szkoła Metodologiczna Toruń
17 stycznia 2017 r. Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych po współczesność Wrocław
21 października 2016 r. Multikulturowe Wyzwania Nowoczesnego Świata online
14 października 2016 r. Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie online
10 października 2016 r. Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy Zielona Góra
10 października 2016 r. Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze Kraków
1 października 2016 r. Retoryka doradzania Warszawa
23 września 2016 r. Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives Warszawa
1 czerwca 2016 r. Obywatel – wzór, model, postawy Poznań
15 maja 2016 r. Mity polityczne – pamięć zbiorowa – kultura polityczna Łódź
10 maja 2016 r. Oblicza przebaczenia Lublin
9 maja 2016 r. Przestępczość motywowana nienawiścią Kraków
1 maja 2016 r. Przewroty antyparlamentarne – tradycja i współczesność. Antecendencje – przebieg – legalizacja Piotrków Trybunalski
30 kwietnia 2016 r. Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy Rudzica
30 kwietnia 2016 r. V Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych Ustka
20 kwietnia 2016 r. Życie jest marzeniem – o twórczej roli marzeń Kraków
4 kwietnia 2016 r. Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy Lublin
1 kwietnia 2016 r. Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku Szczecin
31 marca 2016 r. XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym „Solidarność w czasach nieufności” Gdańsk
31 marca 2016 r. Nowe ruchy społeczne Lublin
27 marca 2016 r. Białe plamy w socjologii Lublin
21 marca 2016 r. Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie Zielona Góra
21 marca 2016 r. Polityka Lokalnie Szczecin
15 marca 2016 r. Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów Bydgoszcz
15 marca 2016 r. Clifford Geertz a pytania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja? Lublin
29 lutego 2016 r. Kołobrzeg w siedemdziesięcioleciu – od niemieckiej przeszłości do polskiej tożsamości 1945–2015 Kołobrzeg
26 lutego 2016 r. My – Oni współczesne linie podziałów Warszawa
26 lutego 2016 r. Drużyna, grupa, team a popkultura Wrocław
20 lutego 2016 r. Wymiary życia społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI wieku Józefów
8 lutego 2016 r. Edukacja w zglobalizowanym świecie online
1 lutego 2016 r. Społeczeństwo.NET – Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych Warszawa
31 stycznia 2016 r. Biografie nieoczywiste – kryzys, przełom i transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej Łódź
31 stycznia 2016 r. Kryzysy społeczno-polityczne jako determinanty zachowań wyborczych Wrocław
31 stycznia 2016 r. Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku Kraków
31 stycznia 2016 r. Sport w socjologii. Socjologia o sporcie Poznań
17 stycznia 2016 r. Wojna i pokój w XXI wieku Galiny

* Terminy mogą ulegać zmianom.

Pin It