Czym jest bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie? Wyzwania teoretyczne i praktyczne

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Czym jest bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie? Wyzwania teoretyczne i praktyczne,

która odbędzie się 29 września 2016 r. w Krakowie.

Celem konferencji jest rozpoczęcie interdyscyplinarnej debaty nad zjawiskiem bezpieczeństwa kulturowego, jako jednego z priorytetowych wyzwań współczesnych nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych i nauk o kulturze. Konferencja, zgodnie z intencjami organizatorów, stanowić będzie forum wymiany myśli oraz wielopoziomowej analizy kulturowej różnorodności, decydującej o złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej czy społecznej.

Do udziału w konferencji zaproszeni są studenci oraz doktoranci, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa kulturowego. W szczególności dotyczy to młodych badaczy z dziedzin, takich jak: nauki polityczne, nauki o kulturze, nauki o bezpieczeństwie, socjologia, historia, antropologia, psychologia oraz filozofia, by umożliwić wielopłaszczyznowe przedstawienie problematyki zjawiska.

Formuła konferencji łączy w sobie elementy referatu oraz dyskusję nad zagadnieniami poruszonymi przez prelegentów. Celem usystematyzowania szerokiej problematyki, indywidualne referaty zostaną przyporządkowane do wyznaczonych przez organizatorów paneli tematycznych. W każdym panelu moderator będzie pełnił rolę prowadzącego dyskusję. Czas przeznaczony dla prelegentów nie może przekraczać 15 minut. Następnie moderator każdego panelu rozpocznie 30 minutową dyskusję problemową nad poruszonymi zagadnieniami, w związku z tym prelegenci zobligowani zostaną do przesłania do dnia 20 września artykułów bądź wersji roboczej artykułów, zawierającej najważniejsze tezy, argumenty oraz wnioski. Obrady będą prowadzone w języku polskim.

W dniu konferencji przewidziana jest również debata ekspercka, w której udział wezmą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiący Radę Naukową konferencji.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: conference.ism@gmx.com do dnia 1 września 2016 roku.

Opłata konferencyjna, w skład której wchodzą materiały konferencyjne, obiad oraz przerwy kawowe, wynosi 40 zł (wniesiona do dnia 15 września 2016 roku). Po tym terminie będzie wynosić 80 zł.

Planowane jest wydanie zwartej, recenzowanej monografii dotyczącej problematyki bezpieczeństwa kulturowego.

Zobacz
Strona wydarzenia
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *