Czy wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze strony państwa jest wystarczające?

W Sejmie trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych postulujących m.in. wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego (w kwocie 500 zł miesięcznie) dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przypomnijmy wyniki naszych badań dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że wsparcie, jakie obecnie otrzymują od państwa osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, jest niewystarczające – opinie te dotyczą zarówno wsparcia rodzin dzieci, jak i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Przekonanie o niedostatecznym wsparciu częściej niż pozostali wyrażają badani z wyższym wykształceniem, ankietowani w wieku 25 34 lata, częściej kobiety niż mężczyźni. Uwzględniając natomiast kwestie światopoglądowe, można zauważyć, że częściej takie opinie formułują ankietowani o lewicowych i centrowych poglądach politycznych, niż respondenci identyfikujący się z prawicą bądź ci o niesprecyzowanych poglądach politycznych.

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w listopadzie 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *