Czy szczepienia powinny być obowiązkowe?

Zdaniem ponad połowy badanych szczepienia przeciw COVID-19 powinny być całkowicie dobrowolne. Trzech na dziesięciu ankietowanych uważa, że szczepienia powinny być obowiązkowe dla wszystkich, natomiast relatywnie niewielu, że tylko dla wybranych grup.

Najczęściej obowiązkowymi szczepieniami Polacy chcieliby objąć pracowników systemu ochrony zdrowia (95%), w drugiej kolejności – pracowników domów pomocy społecznej (87%), a w trzeciej – nauczycieli (82%). Również dosyć często w tym kontekście wymieniane są służby mundurowe (76%), a trochę rzadziej pracownicy handlu i usług (odpowiednio 58% i 52%). Niewielka część badanych wylicza też inne grupy, wśród których są m.in: ludzie starsi, urzędnicy, księża oraz ogólnie ludzie mający styczność z dużą liczbą osób (w sumie 19%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (375) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.