Czy pracodawca powinien mieć dostęp do infofrmacji, którzy pracownicy są zaszczepieni?

W listopadowym badaniu zapytaliśmy respondentów o stosunek do projektowanych nowych rozwiązań umożliwiających pracodawcy weryfikację, którzy pracownicy są zaszczepieni. Nieco ponad połowa badanych uważa, że pracodawca powinien mieć dostęp do takich informacji (52%), a nieco ponad dwie piąte jest odmiennego zdania (42%). Mimo że od września sytuacja epidemiczna zdecydowanie się pogorszyła, opinie na ten temat w tym okresie zmieniły się w relatywnie niewielkim stopniu. Odsetek badanych przyznających pracodawcy prawo do dostępu do takich informacji wzrósł o 3 punkty procentowe, a sprzeciwiających się temu rozwiązaniu prawie się nie zmienił (spadek o 1 punkt).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (379) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *