Od czwartku obchody 20-lecia KRASP

Członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) spotkają się we Wrocławiu na obchodach 20-lecia organizacji. Dyskutować będą m.in. o przygotowywanej przez MNiSW nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) powołana została 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza 107 uczelni akademickich, a 35 uczelni zawodowych posiada status członków stowarzyszonych KRASP. Od września 2016 r. przewodniczącym KRASP jest prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Obchody 20-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich rozpocznie uroczysta sesja jubileuszowa Zgromadzenia Plenarnego KRASP, która odbędzie się 8 i 9 czerwca 2017 roku na Politechnice Wrocławskiej. Gospodarzem spotkania będzie rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas. Obrady otworzy prof. Jan Szmidt.

„20-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zbiega się z ważnym momentem, jakim będzie ogłoszenie Ustawy 2.0 (nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – PAP)” – podkreśla prof. Szmidt. – „Zaproszenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – KRASP do współpracy przy opiniowaniu jej założeń, podkreśla rangę Konferencji, która ma realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości również w wymiarze społeczno-politycznym. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stojąc na straży autonomii uczelni i środowiska akademickiego jest otwarta na postawy i działania jej członków, podejmując także temat etosu, który wyraża się m.in. w odpowiedzialnym procesie kształcenia postaw młodych ludzi” – stwierdza.

Prof. Szmidt dodaje, że przez 20 lat działania KRASP „wpisała się na trwałe w szeroko rozumiany system funkcjonowania szkół wyższych nie tylko zresztą akademickich”, cytując wśród osiągnięć organizacji m.in. opracowanie środowiskowego projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce z 2010 roku oraz członkostwo we władzach organizacji europejskich związanych ze szkolnictwem wyższym, zwłaszcza European University Association.

Po sesji jubileuszowej odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, podczas którego omówione zostaną m.in.: prace nad Ustawą 2.0, ścieżka kariery akademickiej oraz plany promocji polskiej nauki w ramach Roku Polskiej Nauki za Granicą.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *