Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego

Katedra Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową:

Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego,

która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 roku w Bibliotece Głównej UKW.

Główne tematy wokół których będą toczyć się konferencyjne dyskusje to:
• rynek pracy,
• bezrobocie,
• ubóstwo i wykluczenie społeczne,
• nierówności społeczne,
• unia walutowa,
• kryzys gospodarczy i bieżące przemiany społeczne,
• bezpieczeństwo energetyczne,
• zagrożenia w cyberprzestrzeni,
• nowe formy przestępczości,
• korzystanie z praw,
• ochrona środowiska naturalnego,
• ryzyko w społeczeństwie, ponowoczesnym,
• przemiany demograficzne,
• migracje,
• przemiany religijności,
• tożsamość,
• polityka historyczna.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wybrane teksty będą opublikowane w czasopiśmie Opuscula Sociologica (ISSN 2299-9000, w wykazie punktacji czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało ocenione na 7 punktów).

Rada Naukowa:
• dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• prof. zw. dr hab. Irena Machaj, Uniwersytet Szczeciński
• ks. prof. dr. hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• prof. dr hab. Ryszard Radzik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Komitet organizacyjny:
• dr Joanna Janiszewska – przewodnicząca
• dr Marta Jaskulska – wiceprzewodnicząca
• dr Aneta Baranowska
• dr Michał Cichoracki
• dr Piotr Siuda
• dr Magdalena Szczepańska
• dr Anna Kurpiel
• dr Sylwester Zagulski
• pani Ewa Parszyk, Sekretariat Katedr Bibliotekoznawstwa i Socjologii

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *