Co w największym stopniu przyczynia się do poprawy zdrowia?

W ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie wzrósł odsetek wskazań, że kluczowe dla poprawy zdrowia jest regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych. Obecnie sport jest na pierwszym miejscu w hierarchii, a do 2016 roku był na miejscu trzecim lub czwartym. Tuż za regularnym ćwiczeniem znajduje się zdrowe odżywianie. Odsetek wskazań na tę odpowiedź nie ulega większym zmianom na przestrzeni lat. Od 2012 roku około połowy Polaków uważa, że zdrowa dieta w największym stopniu odpowiada za poprawę zdrowia. Zmalało zaś przeświadczenie o kluczowej roli regularnych wizyt u lekarza – wcześniej były wskazywane przez około 30% osób, a w ciągu ostatnich trzech lat udział ten zmniejszył się o 11 punktów procentowych.

Częściej niż pozostali istotne znaczenie nadają regularnym ćwiczeniom fizycznym osoby w wieku 25–34 lat (69% z nich wybiera tę odpowiedź), pracownicy usług (68%) i pracujący na własny rachunek (64%), a także osoby o najwyższych dochodach per capita w gospodarstwie domowym i o poglądach lewicowych (po 64%).

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1993–2019 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *