Co jest konieczne, aby uznać kogoś za Polaka?

Badanym przedstawiono listę potencjalnych wyznaczników tożsamości narodowej i zapytano, które z nich są – ich zdaniem – konieczne, aby uznać kogoś za Polaka.

Ankietowani na ogół nie mieli problemów z wybraniem cech, jedynie nieliczni (2%) nie potrafili podać żadnej. Najczęściej wskazywanym wyznacznikiem tożsamości narodowej była autoidentyfikacja, poczucie, że jest się Polakiem. Kolejne kryterium to – według respondentów – posiadanie polskiego obywatelstwa.

Spośród podanych cech respondenci najrzadziej wskazywali katolicyzm jako warunek konieczny, aby uznać kogoś za Polaka.

Co jest konieczne, aby uznać kogoś za Polaka?

Co jest konieczne, aby uznać kogoś za Polaka?

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w czerwcu 2015 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *