Co czwarty Polak śledził Konkurs Chopinowski

W październikowym badaniu zapytaliśmy Polaków o to, czy śledzili odbywającą się w tym miesiącu osiemnastą edycję warszawskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Twierdząco odpowiedział aż co czwarty badany (26%), choć w stosunku do pomiaru sprzed sześciu lat – przeprowadzonego przy okazji poprzedniej edycji Konkursu – grono odbiorców zmniejszyło się o 3 punkty procentowe. Podobnie jak przed sześcioma laty, śledzenie konkursu częściej deklarowały kobiety (30%), a także badani powyżej 65 roku życia (41%), mieszkający w największych miastach (38%), posiadający wykształcenie wyższe (32%) i o dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł (35%).

Pytaniu o Konkurs Chopinowski towarzyszyło pytanie o to, czy badani w ogóle słuchają muzyki klasycznej. Co ciekawe, mimo lekkiego spadku popularności samego Konkursu, odsetek słuchaczy muzyki poważnej wzrósł o 5 punktów procentowych w stosunku do pomiaru z 2015 roku (wynosi obecnie 52% wobec 47% przy poprzednim pomiarze). Choć to aż połowa Polaków, warto zaznaczyć, że jedynie 12% deklaruje częste słuchanie muzyki klasycznej (2% bardzo częste, 10% dość częste), a 40% co prawda jej słucha, ale rzadko (20% dość rzadko i kolejne 20% bardzo rzadko). Zależności socjo-demograficzne są tutaj podobne do tych obserwowanych przy pytaniu o śledzenie Konkursu, choć nieidentyczne – częstym słuchaniem muzyki klasycznej wyróżniają się tym razem nie najstarsi badani, ale grupa wiekowa 25–34 lata (17%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (378) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.