CAQDAS

CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) – to oprogramowanie wspomagające analizę danych jakościowych. Za jego pomocą analizuje się przede wszystkim dane tekstowe (artykuły, transkrypcje itp.). Programy te ułatwiają analizę materiału, umożliwiają m.in. kodowanie, wyszukiwanie w tekście, zaznaczanie.

Warto jednak pamiętać, że pomimo wielu pożytecznych funkcji, nie zwalniają badacza z myślenia. Jak zauważa Gibbs (2011: 188-189) programy CAQDAS „umożliwiają badaczom prowadzenie zapisu wszelkich intuicji, idei, poszukiwań i analiz pojawiających się w toku badań, a także dostęp do danych w celu ich przeglądania oraz analizy. Niemniej jednak podobnie jak edytor tekstu sam nie stworzy pliku, który miałby sens, ale ułatwia pisanie i redagowanie tekstu, tak samo CAQDAS czyni prowadzenie analizy łatwiejszym, dokładniejszym, bardziej wiarygodnym i klarownym, ale nie wyręczy nas z obowiązku czytania materiału i myślenia. CAQDAS jest wyposażony w zestaw narzędzi służących do pisania raportów i podsumowań, lecz ich interpretacja leży po stronie badacza czy badaczki”.

Do bardziej znanych programów do analizy danych jakościowych należą: Atlas.ti i MAXQDA. Dostępne są również w polskiej wersji językowej.

BIBLIOGRAFIA

  1. Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. What is the CAQDAS Networking Project? http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/ (9.02.2012).
  3. http://onlineqda.hud.ac.uk/index.php
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.