Biografie nieoczywiste – kryzys, przełom i transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej

Wydział Nauk o Wychowaniu,
Uniwersytet Łódzki

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Biografie nieoczywiste – kryzys, przełom i transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej,

która odbędzie się w Łodzi w dniach 2-3 marca 2016 roku.

Poznawanie i badanie biografii ludzkich bywa fascynującym doświadczeniem. W badaniach biograficznych, a zwłaszcza w badaniach biografii twórców, innowatorów, osób znaczących i mistrzów, na ogół dominują dwie różne tendencje: pierwsza z nich obejmuje badanie życia codziennego, diagnozę przebiegu procesów niejako „zwyczajnych”, radzenie sobie przez narratorów z codziennością, druga zaś koncentruje się na poszukiwaniu wydarzeń znaczących, przełomowych, w zasadniczy sposób wpływających na istotne zmiany w życiu badanych (codzienność versus przełomowość).

Tematyka konferencji:

  • Biografie: twórcy, mistrzowie, innowatorzy, outsiderzy,
  • Tożsamościowe znaczenie momentów przemilczanych w biografiach twórców. Kryzysy, epifanie, transgresje i doświadczenia krystalizujące,
  • Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania biografii ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń przełomowych,
  • Tworzywo biografii – zwykłość i niezwykłość, codzienność i niecodzienność w doświadczeniu życiowym,
  • Biografie jako „lustro” procesów społeczno – kulturalnych – indywidualne biografie jako odzwierciedlenie doświadczeń kolektywnych.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia. Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł.

Można również zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc na każdym z nich jest ograniczona. Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres konferencja.kbe@gmail.com.

Warsztat I – Podstawy autoetnografii jako metody badawczej – warsztaty metodologiczne
Zapisy na warsztat kończą się 11 lutego.

Część I

  • Historia autoetnografii jako narzędzia badawczego;
  • Autoetnografia – od praktyki „doświadczenia” do praktyki „pisania”;
  • Etyka i etyczność w badaniach autoetnograficznych;
  • Ewaluacja projektów autoetnograficznych.

Cześć II
Interaktywna praca nad próbkami tekstów autoetnograficznych (na bazie materiałów źródłowych oraz na materiałach przygotowanych wcześniej przez uczestników warsztatów).

Czas trwania warsztatów: ok. czterech godzin.

Zobacz
Strona konferencji

Komentarze

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *