Bezpieczeństwo pieniędzy w bankach

Ogromna większość Polaków (84%) korzysta z usług bankowych, a ponad dwie trzecie (68%) uważa, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne.

Uwzględniając wcześniejsze pomiary można stwierdzić, że wyniki uzyskane w tym roku są najlepsze w ostatniej dekadzie.

Opinie na temat bezpieczeństwa pieniędzy ulokowanych w bankach są silnie zróżnicowane społecznie. Częściej przekonani o ich bezpieczeństwie są respondenci lepiej wykształceni, znajdujący się w lepszej sytuacji materialnej, młodsi, mieszkający w większych miejscowościach. Ponadto pozytywnie na ten temat wypowiadają się badani dobrze oceniający działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz uważający, że działalność banków jest nadzorowana właściwie.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2006–2018 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *