Baza danych o działaniach humanistów na rzecz m.in. gospodarki powstaje na UŁ

Na Uniwersytecie Łódzkim powstaje specjalna baza danych APHUM Base, która ma stać się nowoczesnym narzędziem informacyjnym na temat aktywności humanistów i ich działań na rzecz różnych sektorów gospodarki czy organizacji pozarządowych.

Projekt „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji [APHUM BASE i AP Forum]” realizowany jest na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Jest finansowany z ministerialnego programu DIALOG w ramach modułu: Humanistyka dla rozwoju. Projekt zakłada stworzenie specjalnej bazy danych pod nazwą APHUM Base, która stanie się nowoczesnym i wyprofilowanym narzędziem informacyjnym na temat aktywności humanistów i ich współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

„Projekt pomoże w integracji środowiska humanistów ze środowiskiem zewnętrznym oraz stworzy warunki do współpracy tych środowisk. Będziemy organizować seminaria i szkolenia ukazujące dotychczasowe efekty ich współpracy oraz projektować modelowe działania” – opowiada kierownik projektu dr hab. Inga Kuźma.

Jak podkreśliła, ze swoim projektem humaniści chcą wyjść poza czysto naukowe środowisko; pokazać społeczno-gospodarczą jakość i potencjał humanistyki oraz wskazać możliwości jej wykorzystania w różnych sektorach. Jest on adresowany nie tylko do humanistów, ale także do praktyków, wywodzących się z różnych sektorów spoza uczelni m.in. organizacji pozarządowych czy biznesu. Obie grupy zostaną zaproszone do stworzenia wspólnej sieci – AP Forum i udziału w warsztatach i spotkaniach.

Z tej grupy zostanie wyłoniony specjalistyczny zespół do zaprojektowania modelu działania międzysektorowego, czyli współpracy podmiotów z różnych obszarów np. NGO`s czy gospodarki, przy udziale sektora szkolnictwa wyższego. „Ma to udowodnić wartość współpracy mieszanej, kiedy łączą się różne doświadczenia. Jest to ważne dla podnoszenia kreatywności, innowacyjności i jakości, w tym naukowej” – przekonuje kierownik projektu.

Do tworzenia tego typu sieci zaproszeni zostaną przedstawiciele działających przy UŁ Rad Biznesu czy Rad Partnerskich; naukowcy zachęcać będą też kolejne podmioty, które do tej pory nie podejmowały współpracy z Uniwersytetem.

Dane do przyszłej bazy są nieustannie gromadzone od 2007 roku. Pokazują rodzaj i skalę zaangażowania oraz zainteresowania badaczy projektami dla otoczenia zewnętrznego oraz przebieg realizacji projektów.

„Dzięki zgromadzonym danym będzie można poznać zakres i efekty dotychczasowej aktywności humanistów i ich partnerów z otoczenia zewnętrznego. Pomogą one też znaleźć wcześniej niedostrzegane ścieżki współpracy oraz powinny inspirować do kolejnych działań i zachęcać do podejmowania nowych pomysłów” – przekonuje dr hab. Inga Kuźma.

Projekt, który zakończy się w 2019 r., nie dostarczy jednak gotowych rozwiązań i tematów, poza stworzeniem modelu współpracy międzysektorowej. „Nowe idee i rozwiązania powinny wyłaniać się same, wraz z postępującym efektem synergii i tworzących się kontaktów, wymiany doświadczeń, potrzeb i kompetencji w ramach m.in. AP Forum” – dodała szefowa projektu.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *