MS

Redakcja strony

Dorobek życia przekazany na rzecz nauki

O tym, jak ważna może być polska nauka dla ludzi zupełnie z nią niezwiązanych, świadczy anonimowy dar pary stulatków dla fundacji wspierającej młodych naukowców. Małżeństwo przekazało na ten cel doro...
Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konferencji pt. KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym, która odbędzie się 20 marca 2020 roku w Bydgoszczy. Co...