MS

Redakcja strony

Topnieją oszczędności Polaków

Więcej niż połowa badanych (57%) deklaruje, że ich gospodarstwa domowe posiadają oszczędności pieniężne. W ciągu ostatniego półrocza ten odsetek zmniejszył się o 4 punkty procentowe. Natomiast od 200...

Letnie wakacje szkolne w czasie pandemii

W tym roku letnie wakacje szkolne rozpoczęły się po kilku miesiącach nauki zdalnej i odbywały się w trakcie pandemii COVID-19 oraz trwającego w kraju stanu epidemii. Mimo zniesienia wielu ograniczeń ...