zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
30/08/2014
MS » Definicje pojęć » Zmienna zależna
Zmienna zależnaZmienna zależna


Zmienna zależna - określa to co chcemy zbadać, to na nią wpływamy zmienną niezależną aby określić korelacje. Biorąc jako zmienną zależną, np. sympatie polityczne, możemy założyć, że zależą one od np. wieku, płci, sytuacji zawodowej, wykształcenia wyborców (które będą tutaj zmiennymi niezależnymi).

Zmienna zależna to "(...) zmienna lub czynnik będący pod wpływem innej zmiennej (zmiennej niezależnej)" (Giddens 2004: 739).


BIBLIOGRAFIA:

  1. Giddens, A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
· Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej
· Marcin Napiórkowski. Władza wyobraźni. Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj
· Joy Hendry. Japończycy. Kultura i społeczeństwo
· Stany Zjednoczone w polityce międzynarodowej
· Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Praw...
· Malinowe oskary
· V Dzień Badacza
· Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej...
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [119876]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [77026]
· Praca magisterska [67616]
· Projekt badań (etapy) [55330]
· Dobór próby [43637]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [41411]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [36621]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [36470]
· Rola społeczna [36182]
· Konspekt pracy magisterskiej [36100]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [35745]
· Zmienna zależna [35561]
Znajdź nas na Facebooku