zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
29/08/2014
MS » Metodologia i metodyka » Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4)
Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4)
Czym jest SWOT/TOWS · Co się składa na analizę SWOT/TOWS · Model analizy SWOT/TOWS w praktyce: · Strategia agresywna (maxi-maxi) · Strategia konserwatywna (maxi-mini) · Strategia konkurencyjna (mini-maxi) · Strategia defensywna (mini-mini) · Bibliografia


Analiza strategiczna SWOT/TOWS

krok po kroku. Wybór strategii


W tym artykule zostanie przedstawione czym jest analiza SWOT/TOWS, co się na nią składa, a także dowiesz się jak ją zrobić i jak na jej bazie zbudować strategię.


Czym jest SWOT/TOWS

SWOT jest kompleksową metodą analizy strategicznej organizacji, która uwzględnia zarówno badanie wnętrza organizacji, jak i badanie jej otoczenia zewnętrznego. Polega na identyfikacji kluczowych atutów i słabości firmy oraz na skonfrontowaniu ich z aktualnymi i przyszłymi szansami, i zagrożeniami. SWOT jest najczęściej traktowana nie tylko jako jedna z metod analizy statystycznej, ale także jako koncepcja formułowania strategii firmy, dlatego bywa nazywana „analizą SWOT” (por. Jeżerys 2000: 85-86).

Innymi słowy SWOT jest sposobem organizowania faktów, umożliwiającym zrozumienie danych i dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji. Może być z powodzeniem wykorzystywana w przedsiębiorstwach, a także w innych organizacjach, np. partiach politycznych, instytucjach publicznych, klubach sportowych itp.

Nazwa SWOT powstała od pierwszych liter kategorii jakie się na nią składają:
S - Strengths (mocne strony)
W - Weaknesses (słabe strony)
O - Opportunities (szanse w otoczeniu)
T - Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Metoda SWOT wywodzi się z koncepcji analizy pola sił K. Lewina, opracowanej w latach 50-tych. Jednak koncepcja ta była zbyt złożona i rygorystyczna, żeby znaleźć zastosowanie w praktyce. Inspirowała za to do poszukiwania mniej dokładnych, ale prostszych metod, do których należy m.in. metoda SWOT. Czasem jest ona określana jako podejście SWOT/TOWS (Żabiński 2000: 6-7).

Nazwa TOWS powstała przez przestawienie liter w słowie SWOT i wskazuje na odwrócenie kolejności analizy. O ile w analizie SWOT wychodzi się od oceny wewnętrznych sił i słabości, dla których szuka się sposobu najlepszego wykorzystania biorąc pod uwagę otoczenie organizacji, o tyle w analizie TOWS zaczyna się od rozpatrzenia szans i zagrożeń w otoczeniu przed którymi stoi organizacja, które następnie konfrontuje się z własnymi predyspozycjami do wykorzystania tych szans i niwelowania zagrożeń.


Co się składa na analizę SWOT/TOWS

Analiza SWOT/TOWS obejmuje diagnozę sytuacji firmy w czterech obszarach (Lake 2005: 97-98):

  1. mocne strony – jest to wszystko to co robisz lub co posiadasz i co umożliwia Ci osiągnięcie sukcesu

  2. słabe strony – wszystko to, czego nie posiadasz lub czego nie robisz i co stoi na drodze do sukcesu Twojej firmy

  3. szanse – wszelkie sprzyjające sytuacje, które możesz wykorzystać w celu osiągnięcia dobrych wyników działalności

  4. zagrożenia – zmiany zewnętrznych czynników, które mogą mieć ujemny wpływ na Twoją firmę.


Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
· Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej
· Marcin Napiórkowski. Władza wyobraźni. Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj
· Joy Hendry. Japończycy. Kultura i społeczeństwo
· Stany Zjednoczone w polityce międzynarodowej
· Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Praw...
· Malinowe oskary
· V Dzień Badacza
· Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej...
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [119838]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [77005]
· Praca magisterska [67600]
· Projekt badań (etapy) [55315]
· Dobór próby [43628]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [41396]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [36608]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [36442]
· Rola społeczna [36164]
· Konspekt pracy magisterskiej [36089]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [35726]
· Zmienna zależna [35543]
Znajdź nas na Facebooku