zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
24/04/2014
MS » Metodologia i metodyka » Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4)
Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4)
Czym jest SWOT/TOWS · Co się składa na analizę SWOT/TOWS · Model analizy SWOT/TOWS w praktyce: · Strategia agresywna (maxi-maxi) · Strategia konserwatywna (maxi-mini) · Strategia konkurencyjna (mini-maxi) · Strategia defensywna (mini-mini) · Bibliografia


Analiza strategiczna SWOT/TOWS

krok po kroku. Wybór strategii


W tym artykule zostanie przedstawione czym jest analiza SWOT/TOWS, co się na nią składa, a także dowiesz się jak ją zrobić i jak na jej bazie zbudować strategię.


Czym jest SWOT/TOWS

SWOT jest kompleksową metodą analizy strategicznej organizacji, która uwzględnia zarówno badanie wnętrza organizacji, jak i badanie jej otoczenia zewnętrznego. Polega na identyfikacji kluczowych atutów i słabości firmy oraz na skonfrontowaniu ich z aktualnymi i przyszłymi szansami, i zagrożeniami. SWOT jest najczęściej traktowana nie tylko jako jedna z metod analizy statystycznej, ale także jako koncepcja formułowania strategii firmy, dlatego bywa nazywana „analizą SWOT” (por. Jeżerys 2000: 85-86).

Innymi słowy SWOT jest sposobem organizowania faktów, umożliwiającym zrozumienie danych i dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji. Może być z powodzeniem wykorzystywana w przedsiębiorstwach, a także w innych organizacjach, np. partiach politycznych, instytucjach publicznych, klubach sportowych itp.

Nazwa SWOT powstała od pierwszych liter kategorii jakie się na nią składają:
S - Strengths (mocne strony)
W - Weaknesses (słabe strony)
O - Opportunities (szanse w otoczeniu)
T - Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Metoda SWOT wywodzi się z koncepcji analizy pola sił K. Lewina, opracowanej w latach 50-tych. Jednak koncepcja ta była zbyt złożona i rygorystyczna, żeby znaleźć zastosowanie w praktyce. Inspirowała za to do poszukiwania mniej dokładnych, ale prostszych metod, do których należy m.in. metoda SWOT. Czasem jest ona określana jako podejście SWOT/TOWS (Żabiński 2000: 6-7).

Nazwa TOWS powstała przez przestawienie liter w słowie SWOT i wskazuje na odwrócenie kolejności analizy. O ile w analizie SWOT wychodzi się od oceny wewnętrznych sił i słabości, dla których szuka się sposobu najlepszego wykorzystania biorąc pod uwagę otoczenie organizacji, o tyle w analizie TOWS zaczyna się od rozpatrzenia szans i zagrożeń w otoczeniu przed którymi stoi organizacja, które następnie konfrontuje się z własnymi predyspozycjami do wykorzystania tych szans i niwelowania zagrożeń.


Co się składa na analizę SWOT/TOWS

Analiza SWOT/TOWS obejmuje diagnozę sytuacji firmy w czterech obszarach (Lake 2005: 97-98):

  1. mocne strony – jest to wszystko to co robisz lub co posiadasz i co umożliwia Ci osiągnięcie sukcesu

  2. słabe strony – wszystko to, czego nie posiadasz lub czego nie robisz i co stoi na drodze do sukcesu Twojej firmy

  3. szanse – wszelkie sprzyjające sytuacje, które możesz wykorzystać w celu osiągnięcia dobrych wyników działalności

  4. zagrożenia – zmiany zewnętrznych czynników, które mogą mieć ujemny wpływ na Twoją firmę.


Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach dec...
· Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Doświ...
· Badanie: w Polsce 23 proc. studentów zagranicznych więcej niż rok temu
· Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości
· Weronika Grzebalska. Płeć powstania warszawskiego
· Małgorzata Molęda-Zdziech. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
· Tim Rapley. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów
· Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządz...
· Oblicza buddyzmu na Wschodzie i na Zachodzie
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [111904]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [71703]
· Praca magisterska [66060]
· Projekt badań (etapy) [52161]
· Dobór próby [38548]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [38042]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [34530]
· Rola społeczna [34228]
· Konspekt pracy magisterskiej [34129]
· Zmienna zależna [33558]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [31773]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [31551]
Znajdź nas na Facebooku