zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
24/07/2014
MS » Definicje pojęć » Cechy demograficzne
Cechy demograficzne

Cechy demograficzne - są to cechy szczególnie ważne z punktu widzenia demografii „(…) zalicza się do nich: płeć, wiek, stan cywilny, stan małżeński oraz stan rodzinny. Cechy demograficzne w naukach społecznych są podstawą wyodrębniania tzw. kategorii społecznych. Przy tym kategorią społeczną nazywa się zbiór ludzi wydzielony w obrębie zbiorowości lub zbiorów społecznych ze względu na określone cechy biologiczne lub inne, które same lub przez swój związek z innymi cechami wydają się ludziom na tyle ważne, że łączy się z nimi określone 'funkcje' (obowiązki) i uprawnienia, czyli pozycje społeczne” (Kędelski 2006: 11).

Cechy człowieka, będące przedmiotem badań demograficznych można podzielić na:

  1. cechy absolutne - „(…) własności, które posiada każdy człowiek niezależnie od istnienia innych osób, na przykład płeć i wiek”,

  2. cechy relatywne - „(…) własności jednostek, wynikające z określonej sytuacji, w jakiej się znajdują względem innych osób, takie jak stan cywilny, stosunek do głowy rodziny, poziom wykształcenia. Cechy relatywne podlegają zmianom w różnych stadiach życia człowieka” (tamże).

BIBLIOGRAFIA

  1. Kędelski, M. 2006. Demografia jako nauka o rozwoju ludności. W: M. Kędelski, J. Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
· Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej
· Marcin Napiórkowski. Władza wyobraźni. Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj
· Joy Hendry. Japończycy. Kultura i społeczeństwo
· Stany Zjednoczone w polityce międzynarodowej
· Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Praw...
· Malinowe oskary
· V Dzień Badacza
· Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej...
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [119001]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [76380]
· Praca magisterska [67306]
· Projekt badań (etapy) [54924]
· Dobór próby [42819]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [41025]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [36322]
· Rola społeczna [35873]
· Konspekt pracy magisterskiej [35772]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [35453]
· Zmienna zależna [35262]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [35257]
Znajdź nas na Facebooku