zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
19/04/2014
MS » Definicje pojęć » Cechy demograficzne
Cechy demograficzne

Cechy demograficzne - są to cechy szczególnie ważne z punktu widzenia demografii „(…) zalicza się do nich: płeć, wiek, stan cywilny, stan małżeński oraz stan rodzinny. Cechy demograficzne w naukach społecznych są podstawą wyodrębniania tzw. kategorii społecznych. Przy tym kategorią społeczną nazywa się zbiór ludzi wydzielony w obrębie zbiorowości lub zbiorów społecznych ze względu na określone cechy biologiczne lub inne, które same lub przez swój związek z innymi cechami wydają się ludziom na tyle ważne, że łączy się z nimi określone 'funkcje' (obowiązki) i uprawnienia, czyli pozycje społeczne” (Kędelski 2006: 11).

Cechy człowieka, będące przedmiotem badań demograficznych można podzielić na:

  1. cechy absolutne - „(…) własności, które posiada każdy człowiek niezależnie od istnienia innych osób, na przykład płeć i wiek”,

  2. cechy relatywne - „(…) własności jednostek, wynikające z określonej sytuacji, w jakiej się znajdują względem innych osób, takie jak stan cywilny, stosunek do głowy rodziny, poziom wykształcenia. Cechy relatywne podlegają zmianom w różnych stadiach życia człowieka” (tamże).

BIBLIOGRAFIA

  1. Kędelski, M. 2006. Demografia jako nauka o rozwoju ludności. W: M. Kędelski, J. Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach dec...
· Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Doświ...
· Badanie: w Polsce 23 proc. studentów zagranicznych więcej niż rok temu
· Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości
· Weronika Grzebalska. Płeć powstania warszawskiego
· Małgorzata Molęda-Zdziech. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
· Tim Rapley. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów
· Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządz...
· Oblicza buddyzmu na Wschodzie i na Zachodzie
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [111608]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [71586]
· Praca magisterska [65998]
· Projekt badań (etapy) [52058]
· Dobór próby [38467]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [37867]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [34491]
· Rola społeczna [34177]
· Konspekt pracy magisterskiej [34068]
· Zmienna zależna [33508]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [31634]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [31288]
Znajdź nas na Facebooku