zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
29/07/2014
MS » Definicje pojęć » Wywiad jakościowy
Wywiad jakościowyWywiad jakościowy


Wywiad jakościowy - jest rozmową pomiędzy prowadzącym, a respondentem, w trakcie której prowadzący kładzie szczególny nacisk na pewne tematy, poruszne przez respondenta i wyznacza ogólny kierunek rozmowy. Wywiad jakościowy "(...) jest interakcją między prowadzącym a respondentem. Prowadzący ma w nim ogólny plan badania, lecz nie jest to konkretny zestaw pytań, które należy zadać z użyciem konkretnych słów i w ustalonym porządku. Jest zarazem bardzo ważne, aby prowadzący wywiad jakościowy, podobnie jak ankieter prowadzący sondaż, był doskonale obeznany z pytaniami, które ma zadać. Dzięki temu wywiad będzie przebiegał gładko i naturalnie" (Babbie 2007: 327).

Zob. więcej: Wywiad jakościowy: teoria i praktyka


BIBLIOGRAFIA

  1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
· Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej
· Marcin Napiórkowski. Władza wyobraźni. Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj
· Joy Hendry. Japończycy. Kultura i społeczeństwo
· Stany Zjednoczone w polityce międzynarodowej
· Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Praw...
· Malinowe oskary
· V Dzień Badacza
· Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej...
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [119108]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [76452]
· Praca magisterska [67355]
· Projekt badań (etapy) [54990]
· Dobór próby [43016]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [41077]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [36379]
· Rola społeczna [35922]
· Konspekt pracy magisterskiej [35820]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [35568]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [35329]
· Zmienna zależna [35311]
Znajdź nas na Facebooku