Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów,

która odbędzie się 5-6 maja 2016 r. w Bydgoszczy.

Konferencja ta stanowi kontynuację ubiegłorocznej, skoncentrowanej wokół dwóch ostatnich członów cytatu z „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza „Jedzą, piją, lulki palą”. Obecnie naszą uwagę skupimy na społeczno – kulturowo – symbolicznych aspektach związanych z jedzeniem na przestrzeni dziejów, w oparciu o źródła zarówno pisane, jak i niepisane.

Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. Będzie to zatem próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonowało i funkcjonuje jedzenie. Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do antropologów kulturowych, archeologów, dietetyków, filologów, filozofów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat roli i znaczenia jedzenia w kulturze.

Obszary tematyczne:

  • jedzenie w sferze praktyk społecznych, działań komunikacyjnych i symbolicznych,
  • jedzenie jako znaki tożsamości,
  • jedzenie w praktyce życia codziennego,
  • jedzenie na wsi i w mieście – przemiany zwyczajów konsumpcyjnych,
  • jedzenie w dyskursie kulinarnym,
  • jedzenie a zdrowie,
  • jedzenie jako element turystyki kulinarnej,
  • jedzenie jako element dziedzictwa kulturowego,
  • jedzenie w literaturze i sztuce.

Miejsce obrad:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Budynek Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 marca 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Organizatorzy wystawiają certyfikaty poświadczające wygłoszenie referatu (prezentacji) oraz czynny udział w konferencji tylko i wyłącznie pod warunkiem obecności prelegenta w całym dniu obrad.

Pobierz
Karta zgłoszeniowa

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *