Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich

Z tegorocznych deklaracji wynika, że prawie dwie trzecie dorosłych Polaków (63%) nie działa w żadnej organizacji o charakterze obywatelskim (np. w stowarzyszeniu, związku, samorządzie, ruchu, klubie lub fundacji). Mniej więcej co szósty respondent (16%) deklaruje, że poświęca swój wolny czas na działalność społeczną w jednej tego typu organizacji, co dwunasty (8%) działa w dwóch organizacjach, a co ósmy (13%) – w trzech lub więcej.

W stosunku do poprzedniego pomiaru (z 2012 roku) ogólny poziom aktywności w organizacjach obywatelskich wzrósł o 5 punktów procentowych, co oznacza, że obecnie jest najwyższy od 1998 roku − zarówno pod względem odsetka zaangażowanych Polaków, jak i liczby dziedzin, w jakich działają. W ciągu ostatnich czterech lat nie zmienił się zasadniczo odsetek respondentów angażujących się w działalność jednej lub dwóch organizacji, przybyło natomiast tych, którzy są aktywni w co najmniej trzech dziedzinach (wzrost o 5 punktów procentowych).

Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1998–2016 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.