26. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w kwietniu w Łodzi

340 studentów z ośrodków naukowych w Polsce oraz goście z 13 krajów wezmą udział w XXVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który w połowie kwietnia odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim.

Wydarzenie zaplanowano na 17-21 kwietnia. Zainauguruje je wykład poświęcony 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, który wygłosi prof. Przemysław Waingertner.

OZHS to największa w Polsce cykliczna studencko-doktorancka konferencja naukowa z dziedziny humanistyki, organizowana co roku od 26 lat przez różne ośrodki akademickie.

Łódzki zjazd, który odbywać się będzie w Instytucie Historii UŁ, choć nie jest jubileuszowy, ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości – podkreśla przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ Michał Owczarek.

„Dla nas ogromnym wydarzeniem jest fakt organizowania tego przedsięwzięcia w roku obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Przewidujemy, że pięciodniowa konferencja naukowa będzie ważnym wydarzeniem dla uczestników, środowiska studentów historii jak i samego Uniwersytetu Łódzkiego” – dodaje.

W tym roku organizatorzy wydarzenia postanowili zaprosić także studentów z zagranicy. Zdaniem Owczarka XXVI OZHS Łódź 2018 będzie jednym z największych wydarzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do Łodzi ma przyjechać prawie 340 studentów z 28 ośrodków akademickich w Polsce. W debatach weźmie też udział 40 zagranicznych gości z 13 europejskich krajów m.in. Białorusi, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Niemiec, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii.

Wydarzenie zainauguruje wykład prof. Przemysława Waingertnera poświęcony tematyce niepodległości Polski, wpisując się przez to w jubileuszowy rok 100-lecia.

Jak zapowiada Owczarek, w takcie zjazdu odbywać się będą wykłady oraz debaty z udziałem autorytetów naukowych oraz liczne wydarzenia o charakterze popularnonaukowym i integracyjnym. Głównym punktem każdego dnia będą referaty naukowe wygłaszane przez studentów polskich i zagranicznych uczelni w ramach paneli tematycznych. Każde wystąpienie zakończy debata, w której głos będą mogli zabrać wszyscy prelegenci oraz wolni słuchacze.

„Liczymy, że dyskusje te staną się okazją do wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki oraz pozwolą spojrzeć na problem wielowymiarowo i przybliżyć wszystkie jego aspekty” – zaznaczył Owczarek.

Referaty będą wygłaszane w języku polskim oraz w językach kongresowych: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Najlepsze prace zostaną opublikowane w cyklicznych: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica” oraz „Vade nobiscum”. Na zakończenie odbędzie się sejmik, na którym zostanie wybrany następny organizator Zjazdu.

Uniwersytet Łódzki uzyskał prawo do organizacji XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów na poprzednim zjeździe w Poznaniu. W ten sposób wydarzenie po 11 latach przerwy powraca do Łodzi.

Studenckie Koło Naukowe Historyków jest organizacją studencką, działającą od 1945 r. w Instytucie Historii UŁ. Zajmuje się popularyzacją historii oraz prowadzi działalność naukową. Od 10 lat cyklicznie organizuje konferencje w ramach cyklu „Łódzka wiosna młodych historyków”, a także sympozja pod hasłem „Łódzka jesień młodych historyków”.

SKNH UŁ wydaje czasopismo „Kurier Instytutu Historii” oraz serię monografii naukowych „Vade nobiscum”. Współpracuje też z pokrewnymi organizacjami z Polski, Węgier i Ukrainy.

Więcej informacji o zjeździe znaleźć można na stronie internetowej: www.26ozhs.uni.lodz.pl. (PAP)

szu/ zan/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *