20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Drugiego kwietnia minie dwadzieścia lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP. Z tej okazji zapytaliśmy badanych o ich opinie dotyczące ustawy zasadniczej. Czy jej znaczenie wykracza poza prawodawstwo, czy rzeczywiście ma ona wpływ na życie obywateli?

Obecnie ponad dwie trzecie badanych (68%) uważa, że zasady i przepisy zawarte w Konstytucji RP mają duże znaczenie dla życia zwykłych obywateli. Jako niewielkie określa je mniej niż jedna czwarta respondentów (22%).

Przekonanie to w dużej mierze dotyczy roli konstytucji w ogóle, nie tylko Konstytucji RP obowiązującej od 1997 roku. Obecne wyniki są zbliżone do rejestrowanych w latach dziewięćdziesiątych, gdy zadawaliśmy to samo pytanie.

20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1993, 1995 i 2017 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *