15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Bilans skutków integracji Polski z Unią Europejską po 15 latach członkostwa jest oceniany zdecydowanie pozytywnie. Polacy doceniają przede wszystkim gospodarcze i finansowe korzyści z przynależności do Unii. Nic zatem dziwnego, że niemal trzy czwarte badanych (74%), patrząc z perspektywy czasu, uważa, że gdyby Polska nie stała się członkiem Wspólnoty, nasz kraj rozwijałby się gorzej niż obecnie.

Symptomy wzmocnienia identyfikacji z Europą są wyraźne. Po raz pierwszy w badaniach CBOS ponad połowa Polaków (ogółem 56%) deklaruje, że czuje się Europejczykami. Poczucie związku z Europą nie doprowadziło do osłabienia tożsamości narodowej. Niemal wszyscy czują się Polakami, a europejska tożsamość jest na ogół wtórna wobec tożsamości narodowej.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2009–2019 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *