Artykuł dnia
konferencje Warszawa

Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych zaprasza do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji pt. Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowisk akademickich, biznesu i decydentów politycznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem…

Najnowsze

RSS

Bezpieczeństwo państwa i biznesu w ...

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych zaprasza do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Mię...

Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse...
Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności - szanse i dylematy

Studenckie Koło Aktywnego Pedagoga z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej zaprasza student...

Wypracowanie szeroko akceptowalnych w środowisku akademickim nowych rozwiązań dotyczących ścieżki awansu naukowego i nowych r... Gowin: niezbędne są nowe rozwiązania dotyczące ścieżki awans...