Artykuł dnia

Prof. Woźnicki o reformach uczelni: mamy partnerski dialog z...

Na początku prac nad nową ustawą o uczelniach w środowisku był pewien niepokój, który jednak ustąpił. Teraz mamy jak najlepszy, partnerski dialog z resortem nauki – zapewnia przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Woźnicki. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSZW) jest zapisanym w ustawie organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. W…

Najnowsze

RSS

Prof. Woźnicki o reformach uczelni:...

Na początku prac nad nową ustawą o uczelniach w środowisku był pewien niepokój, który jednak ustąpił...

26 mln zł na nowy konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humani...

Łącznie 26 milionów zł mogą otrzymać humaniści w konkursie Dziedzictwo narodowe, ogłoszonym w ramach Narodowego Programu Rozw...

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego będzie tematem ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki (NKN), która... Finansowanie nauki i szkolnictwa – kolejna konferencja...