Artykuł dnia
CBOS

Jakiej Unii chce PiS – opinie Polaków

Prawo i Sprawiedliwość postrzegane jest jako ugrupowanie zmierzające raczej do zahamowania integracji europejskiej niż do jej pogłębiania. W ocenie największej części badanych (32%) partia rządząca dąży do ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej. Co piąty ankietowany (20%) sądzi, że celem PiS jest zachowanie obecnego stanu integracji. Przekonanie, że rządząca partia dąży…

Najnowsze

RSS

Jakiej Unii chce PiS – opinie...

Prawo i Sprawiedliwość postrzegane jest jako ugrupowanie zmierzające raczej do zahamowania integracj...

Czym są kompetencje XXI wieku?
Czym są kompetencje XXI wieku?

Coraz większą wartością pracownika i przedsiębiorcy są tzw. kompetencje XXI wieku, które daleko wybiegają poza typową wiedzę,...

Stres traktujemy zwykle jako coś niepożądanego. Tymczasem jest on energią, którą można wykorzystać. Krótkotrwała reakcja na n... Psycholog: stres to energia, którą można wykorzystać