Artykuł dnia

Polska Agencja Prasowa rozstrzygnęła konkurs na statuetkę dl...

Rozstrzygnięto konkurs na statuetkę, która zostanie wręczona laureatom konkursu Popularyzator Nauki. Autorem statuetki jest projektant i architekt Michał Kempiński. Statuetka wykonana będzie z krzemienia pasiastego oraz pirytu pozyskanego z polskich złóż. Projektant wyjaśnia, że jego statuetka nawiązuje ideą do czasów, kiedy ludzkość odniosła swój pierwszy naukowy sukces – do umownego momentu, kiedy odkryto, jak powstaje…

Najnowsze

RSS

Polska Agencja Prasowa rozstrzygnęł...

Rozstrzygnięto konkurs na statuetkę, która zostanie wręczona laureatom konkursu Popularyzator Nauki....

Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – moż...
staruszka

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Katedra Socjologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Katedra Teor...

Badania marketingowe – są to działania polegające na zbieraniu danych, ich analizowaniu i przedstawieniu wniosków kiero... Badania marketingowe