Artykuł dnia

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW ...

Stymulowanie współpracy nauki z biznesem, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, to najważniejsze zadania Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W środę wmurowano akt erekcyjny pod jego budowę. Centrum ma być najważniejszym na Mazowszu ośrodkiem badawczym odpowiedzialnym m.in. za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, transfer technologii, współpracę z sektorem biznesu, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne. Ma wspierać przedsiębiorczość…

Najnowsze

RSS

Centrum Zarządzania Innowacjami i T...

Stymulowanie współpracy nauki z biznesem, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, to najważniejs...

Innowacyjna Europa – przyszłość współpracy nauki i biz...
innowacyjna-europa_pl

Konfederacja Lewiatan Intel i PwC zapraszają do udziału w konferencji pt. Innowacyjna Europa – przyszłość współpracy nauki i ...

16 miast w regionie łódzkim, a także m.in. Radom, Kielce i Częstochowę, odwiedzi autokar programu „Młodzi w Łodzi”... Kilkanaście miast na trasie kampanii zachęcającej do studiow...