Artykuł dnia
CBOS

Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europe...

Polska jest najbardziej prounijnym krajem wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Polacy najczęściej i najsilniej popierają członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej (ogółem 88%, w tym 52% zdecydowanie). Obecność w UE popiera także większość badanych z pozostałych państw regionu – ponad cztery piąte Węgrów (82%), niemal trzy czwarte Słowaków (74%) i ponad połowa Czechów (56%). Spośród czterech…

Najnowsze

RSS

Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o c...

Polska jest najbardziej prounijnym krajem wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Polacy najczęściej i na...

Badaczka: siebie z przeszłości postrzegamy jak przyjaciela...

Nasz mózg inaczej postrzega nas w chwili obecnej i nas z przeszłości – sugerują wyniki badań Ilony Kotlewskiej z Instyt...

Wśród publicznych uczelni ekonomicznych w kraju pierwszą pracę, jak i pierwsze zatrudnienie na umowę o pracę po uzyskaniu dyp... UEK: wśród publ. uczelni ekonomicznych nasi absolwenci najsz...