Artykuł dnia

Częstochowa to dobre miejsce na studia podyplomowe

Częstochowa jest szybko rozwijającym się ośrodkiem życia gospodarczego kulturalnego w subregionie północnym województwa śląskiego. To miejsce wielu możliwości o dużych perspektywach na przyszłość. Osoby, które mieszkają w Częstochowie lub jej okolicach dysponują wieloma drogami podnoszenia swoich kwalifikacji i doposażania się w nową wiedzę — studia podyplomowe są jedną z nich. Dlaczego warto zapisać się na…

Najnowsze

RSS

Częstochowa to dobre miejsce na stu...

Częstochowa jest szybko rozwijającym się ośrodkiem życia gospodarczego kulturalnego w subregionie pó...

Archeolog znalazł w przedwojennej prasie informacje nt. niez...

Nie tylko w czasie wykopalisk czy w muzealnych zbiorach można dokonać odkryć archeologicznych, ale również w… gazetach....

W środę kilka minut po godz. 15 polska Wikipedia została wyłączona na 24 godziny. To protest przeciw nowej unijnej dyrektywie... Polska Wikipedia wyłączona na 24 godziny – protest prz...