Artykuł dnia
CBOS

Pobieranie narządów od osób zmarłych a sprzeciw rodziny

W polskim prawie dotyczącym pobierania narządów od zmarłych dawców obowiązuje zasada zgody domniemanej – jeśli zmarły nie wpisał się za życia do rejestru sprzeciwów, jest potencjalnym dawcą. W praktyce jednak lekarze biorą pod uwagę sprzeciw bliskich osoby zmarłej, który nie ma wprawdzie mocy prawnej, ale jeśli bliscy go zgłoszą, skutkuje na ogół odstąpieniem od pobrania…

Najnowsze

RSS

Pobieranie narządów od osób zmarłyc...

W polskim prawie dotyczącym pobierania narządów od zmarłych dawców obowiązuje zasada zgody domnieman...

Ekspert: polscy nauczyciele chcą korzystać z gier edukacyjny...
Nauczyciel jako lider. Nowa droga do autorytetu w klasie szkolnej

Nauczyciele mają dzisiaj ogromny wybór gier edukacyjnych, jednak rozwój interaktywnych metod nauczania w Polsce hamowany jest...

Archeolodzy badają ślady po przeszłości człowieka. Często w czasie wykopalisk napotykają kości. Jak należy je traktować? Prze... Kości ludzkie – rodzące problemy znalezisko archeologó...