Artykuł dnia
CBOS

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Bilans skutków integracji Polski z Unią Europejską po 15 latach członkostwa jest oceniany zdecydowanie pozytywnie. Polacy doceniają przede wszystkim gospodarcze i finansowe korzyści z przynależności do Unii. Nic zatem dziwnego, że niemal trzy czwarte badanych (74%), patrząc z perspektywy czasu, uważa, że gdyby Polska nie stała się członkiem Wspólnoty, nasz kraj rozwijałby się gorzej niż…

Najnowsze

RSS

15 lat członkostwa Polski w Unii Eu...

Bilans skutków integracji Polski z Unią Europejską po 15 latach członkostwa jest oceniany zdecydowan...

NIK: pieniądze na innowacje źle wydawane, dostały je np. sol...

Środki na innowacje i prace badawczo-rozwojowe są źle wydawane – dostały je np. solaria i dyskoteka – więc nie po...

Od środy Politechnika Gdańska w czasie strajku nauczycieli zapewni opiekę nad dziećmi pracowników uczelni. Zajęcia będą się o... Politechnika Gdańska organizuje opiekę nad dziećmi pracownik...