Artykuł dnia
CBOS

Rośnie odsetek Polaków, którzy chodzą do kina i teatru

Od trzydziestu lat regularnie pytamy Polaków o to, co wydarzyło się w ich życiu w ubiegłym roku. Dzięki temu śledzimy, jak zmieniają się doświadczenia badanych związane z udziałem w kulturze, aktywnością społeczną, formami spędzania wolnego czasu oraz zachowania związane z pieniędzmi. W stosunku do ubiegłego roku wzrosło uczestnictwo Polaków w kulturze – znacznie więcej osób…

Najnowsze

RSS

Rośnie odsetek Polaków, którzy chod...

Od trzydziestu lat regularnie pytamy Polaków o to, co wydarzyło się w ich życiu w ubiegłym roku. Dzi...

Design Thinking na uczelni
Design Thinking na uczelni

Zmiana sposobów wykonywania określonych czynności zawodowych wymaga od ludzi posiadania coraz to nowych kompetencji. W ostatn...

Zespół ds. Dobrych Praktyk działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... Męskość i kobiecość: w kierunku komplementarności płci...